Τοπικός Μαθηματικός Διαγωνισμός - Απρίλιος 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην Καστοριά, μετά το τέλος της 2ης φάσης του 2ου Τοπικού Διαγωνισμού Μαθηματικών για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου (13 ΑΠΡ 2013),

θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες του, σε εσάς και τους συναδέλφους Μαθηματικούς, για την πολύτιμη βοήθεια σας στη διενέργεια και ολοκλήρωση του παραπάνω διαγωνισμού, καθώς και τα συγχαρητήρια του σε όλους του μαθητές που συμμετείχαν στη πρώτη και δεύτερη φάση του διαγωνισμού .
Στη δεύτερη Φάση του διαγωνισμού, που πήραν μέρος 31 μαθητές, σημειώθηκαν υψηλές επιδόσεις από τους περισσότερους μαθητές που συμμετείχαν.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν στη 2η Φάση σημειώνοντας τις υψηλότερες επιδόσεις είναι:

α/α ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1 ΒΑΕΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2ο ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΟΣ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

4 ΚΑΜΤΖΗΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗ ΓΥΜΝ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

6 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2ο ΓΥΜΝ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤ. 

7 ΝΑΤΣΗ ΑΛΕΞΙΑ 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

8 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ