Προγραμματιστικά Εργαλεία

code

Οι παρακάτω ιστοσελίδες περιέχουν περιβάλλοντα προγραμματισμού και τα χρησιμοποιούμε στο μάθημα της Πληροφορικής:

1) http://code.org/ ή http://studio.code.org/

2) https://blockly-games.appspot.com/

3) http://scratch.mit.edu/