Οδηγίες για σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη με το Webex

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ WEBEX

Για να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα μέ τηλεδιάσκεψη θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα Webex. Για να μπούμε σε μία αίθουσα τηλεδιάσκεψης θα πρέπει ο καθηγητής του οποίου το μάθημα θέλουμε να παρακολουθήσουμε να μας στείλει ένα σύνδεσμο (link) της αίθουσάς του. Το link μοιάζει κάπως έτσι: https://minedu-secondary.webex.com/meet/onomakathigiti όπου onomakathigiti είναι το όνομα της αίθουσας που έχει ο κάθε καθηγητής και δεν το ξέρετε. Αυτή την πληροφορία θα σας τη στείλουν οι καθηγητές σας.

Για να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα χρειαζόμαστε επίσης και ένα πρόγραμμα ή τον browser μας (πχ Chrome). 

Οδηγίες για την σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Διαβάστε στις τρεις 3 πρώτες σελίδες των οδηγιών. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το μάθημα από κινητό ή tablet διαβάστε τις σελίδες 4 μέχρι 15. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το μάθημα από υπολογιστή διαβάστε από τη σελίδα 16. Για παρακολούθηση από υπολογιστή υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος και ευκολότερος είναι με τη χρήση browser (πχ. Chrome)  και βρίσκεται στις σελίδες 16 μέχρι 21. Σας τον συνιστούμε. Για τον δεύτερο τρόπο πρέπει να κατεβάσουμε (download) το πρόγραμμα Webex της Cisco και  βρίσκεται στη συνέχεια από σελίδα 22 ως το τέλος.