Οδηγίες για την παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

Κάνετε κλικ εδώ και διαβάστε οδηγίες για την παραμονή εφήβων και παιδίων στο σπίτι. Οι οδηγίες αυτές εκδόθηκαν από τον Εθνικό Οργανσμό Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.