Ανακοίνωση για την διήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώνεται ότι η διήμερη εκδρομή του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το διάστημα από 10 έως 11 Μαρτίου 2016, με απόφαση της 5/μελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων (21η/12-2-2016 πράξη στις 11:35) ανατέθηκε στο πρακτορείο Velle travel, γιατί κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα από τις συνολικά τέσσερις (4) προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. Οποιαδήποτε τυχόν ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να κατατεθεί στο γραφείο του Διευθυντή εγγράφως μέχρι την Τρίτη 16/2/2016 στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο Διευθυντής

Σπανός Στυλιανός