Εκδρομή στη Βουλή

Ανακοίνωση για την τριήμερη εκδρομή της Γ' τάξης του σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα)

 

Ανακοινώνεται ότι η τριήμερη εκδρομή της Γ' τάξης του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα) κατά το διάστημα από 7-9 Απριλίου 2016, με απόφαση της 5/μελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων (19η/5-2-2016 πράξη στις 11.35) ανατέθηκε στο πρακτορείο KALAPOUTIS TOURS, γιατί κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα από τις συνολικά έξι (6) προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. Οποιαδήποτε τυχόν ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να κατατεθεί στο γραφείο του Διευθυντή εγγράφως μέχρι την Τρίτη 9/2/2016 στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο Διευθυντής

Σπανός Στυλιανός