Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Μπορείτε να διαβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου εδώ.