Κλιματική Αλλαγή

Το τμήμα Β1, στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας έψαξε και βρήκε τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Εντοπίστηκε η ιστοσελίδα του ελληνικού ορυκτού πλούτου και το θέμα Ορυκτά και Κλιματική Αλλαγή. Ελπίζουμε να σας αρέσει η ανάλυσή τους!