Το 4ο Γυμνάσιο στην Πορτογαλία

Το 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς στην Πορτογαλία 
Οι κινητικότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ 2017-2020 με τίτλο : « Regardons les
rivières et les mares, protégeons les écosystèmes
aquatiques dulcicoles …améliorons nos attitudes et
nos comportements envers l’environnement !
J’adopte un cours d’eau, une mare, … un
écosystème aquatique dulcicole».
« Κοιτάζοντας τα ποτάμια και τις λίμνες . Ας
προστατεύσουμε τα οικοσυστήματα εσωτερικών
νερών ….Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις και την
συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον!
Υιοθετώ ένα ποτάμι, μια λίμνη……. ένα
οικοσύστημα εσωτερικών νερών»
στο οποίο παίρνει μέρος το σχολείο μας
συνεχίζονται για τρίτη και τελευταία χρονιά.
Τρεις μαθητές της Γ’ τάξης και τρεις εκπαιδευτικοί
θα πάρουν μέρος στην 8η κινητικότητα που θα
πραγματοποιηθεί στην πόλη Πόρτο της
Πορτογαλίας από 27/01/2020 έως 31/01/2020.
Παπαγιαννοπούλου Κ. ΠΕ05