Ανακοίνωση για την τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα

Ανακοινώνεται ότι η τριήμερη εκδρομή του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων) κατά το διάστημα από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2016, με απόφαση της 5/μελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων (9η/14-10-2016 πράξη) ανατέθηκε στο πρακτορείο PERPERIDIS TRAVEL, γιατί κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα από τις συνολικά πέντε (5) προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. Οποιαδήποτε ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να κατατεθεί στο γραφείο του Διευθυντή εγγράφως μέχρι την Τρίτη 18-10-2016 στις 11:00 το μεσημέρι.

Ο Διευθυντής

Σπανός Στυλιανός