Ανακοίνωση για την διήμερη εκδρομή στο ΚΠΕ Κόνιτσας

Ανακοινώνεται ότι η διήμερη εκδρομή του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόνιτσα κατά το διάστημα από 18 έως 19 Απριλίου 2016, με απόφαση της 5/μελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων (23η/19-2-2016 πράξη στις 12:30) ανατέθηκε στο πρακτορείο KACTORAC, γιατί κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα από τις συνολικά πέντε (5) προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. Οποιαδήποτε τυχόν ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να κατατεθεί στο γραφείο του Διευθυντή εγγράφως μέχρι την Τρίτη 23/2/2016 στις 12:30 το μεσημέρι.

Ο Διευθυντής

Σπανός Στυλιανός