Ώρες επικοινωνίας με τους γονείς 2015-16

Εδώ μπορείτε να δείτε τις ώρες επικοινωνίας με τους καθηγητές του σχολείου.